Ohľadom cien zvárania polyetylénu sa informujte na našom obchodnom úseku.   

                      ZVÁRANIE POLYETYLÉNU

 Platnosť cien od 01.01.2017.