PE potrubia

Polyetylén (PE) bol objavený v 30 - tych rokoch minulého storočia a odvtedy sa stal jedným z najrozšírenejších termoplastických materiálov na svete. V potrubných systémoch sa začal používať v 50 - tych rokoch minulého storočia. Z dôvodu jeho neustáleho vývoja a zdokonaľovania predstavuje v súčasnosti bezkonkurenčnú surovinu pre tlakové potrubné systémy.

Pre označenie potrubia z polyetylénu sa používa skratka PE – HD (HD = high density – vysokohustotný). Táto skratka sa ďalej kombinuje s označením, ktoré udáva pevnosť materiálu PE 80 alebo PE 100. Hodnota 80 alebo 100 je odvodená od maximálneho povoleného napätia v stene potrubia počas 50 rokov pri teplote média 20° C. Pevnosť vstupnej suroviny PE 80 alebo PE 100 pri vodovodných potrubiach ovplyvňuje prevažne hrúbku steny a tým aj výslednú cenu.

Výhody PE – HD potrubí
 • ekológia  (PE materiál je schopný úplnej recyklácie)
 • prispôsobivosť  (existujú rôzne formy PE pre rôzne aplikácie, pomôžeme Vám s výberom tej správnej pre Váš účel)
 • priaznivá cena
 • optimálna schopnosť viesť vodu
 • odolnosť voči korózii, nulová inkrustácia
 • vysoká odolnosť voči nárazu i pri nízkych teplotách
 • chemická odolnosť voči väčšine rozpúšťadiel, kyselín a olejov
 • nízka hmotnosť a teda jednoduchá manipulácia a skladovanie
 • široký výrobný program
 • výborné vlastnosti pre spájanie potrubí zváraním                                                                                                        (upozorňujeme, že nie je možné spájať rozdielne typy polyetylénu PE - HD/PE - LD)
 • dlhá životnosť   (50 - 100 rokov)
 • teplotná odolnosť  (interval prevádzkových teplôt od - 40°C do 60°C)
 • ťažnosť  (schopnosť materiálu deformovať sa bez toho, aby došlo k jeho zlomeniu alebo pretrhnutiu)

Široká oblasť využitia
 • zásobovanie pitnou vodou
 • vedenie pre odvod dažďovej vody
 • vedenie odpadových vôd
 • vedenie priemyselne znečistených vôd
 • obnova potrubných systémov vykonávaná bezvýkopovými metódami
 • ochrana elektrických a dátových rozvodov
 • závlahové systémy
 • doprava chladiacich kvapalín
 • rozvody pre zemné kolektory a zemné vrty
 • doprava stlačeného vzduchu
 • ďalšie aplikácie: pásové zavlažovače, kvapkové závlahy, sacie potrubia pre čerpadlá, ...

Ohľadom použitia potrubí pre iné médiá ako voda sa, prosím, poraďte s nami.

 

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x