Referenčné normyNázov normy

Označenie

Systémy manažérstva kvality. Požiadavky. STN EN ISO 9001 : 2016

Systémy manažérstva kvality.

Základy a slovník.

STN EN ISO 9000 : 2016

Potrubné systémy z plastov na zásobovanie vodou a tlakové kanalizačné potrubia a stoky. Polyetylén (PE).

Časť 1: Všeobecne

Časť 2: Rúry

Časť 7: Odporúčania na posudzovanie zhody

 

STN EN 12201-1 : 2012

STN EN 12201-2 + A1 : 2015

STN P CEN/TS 12201-7 : 2015

Plasty.

Stanovenie hmotnostného indexu toku taveniny (MFR) a objemového indexu toku taveniny (MVR) termoplastov.

Časť 1: Normalizovaná metóda

STN EN ISO 1133-1 : 2017

Rúry, tvarovky a zostavy z termoplastov na dopravu tekutín.

Stanovenie odolnosti proti vnútornému tlaku.

Časť 1: Metóda všeobecne.

STN EN ISO 1167-1 : 2006

Potrubné a ochranné rúrové systémy z plastov.

Rúry a tvarovky z polyolefínov.

Stanovenie oxidačno - indukčného času.

STN EN 728 : 2001

Personál pre zváranie plastov.

Kvalifikačné skúšky zváračov, zvárané zostavy z termoplastov.

STN EN 13067 : 2013-06

Systémy elektroinštalačných rúrok na uloženie káblov.

Časť 24: Osobitné požiadavky. Systémy elektroinštalačných rúrok zakopaných v zemi.

STN EN 61386 - 24 : 2011

Rúry z polyolefínov na prepravu tekutín.

Stanovenie odolnosti proti šíreniu trhliny.

Skúšobný postup pre pomalý rast trhliny na vrubovaných rúrach.

STN EN ISO 13479 : 2010-03

Plasty.

Skladovanie výrobkov z plastov.

ČSN 64 0090 : 1991

Rúry a tvarovky z plastov.

Klasifikačné tabuľky kombinovanej chemickej odolnosti.

TNI ISO/TR 10358 : 1997

 

Pozn.: Tento zoznam je informatívny a nemusí byť úplný. 

           Normy na vyžiadanie neposkytujeme.

 

Naše výrobky spĺňajú požiadavky vyhlášky MZ SR č. 550/2007 Z.z. (SR) a č. 409/2005 Sb.z. (ČR) o hygienickej nezávadnosti.
 

 

Odosielateľ:
E-mail odosielateľa:    
E-mail príjemcu:    
Poznámka:

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x